محل نگهداری البسه زندانیان

پس از گرفتن لباس‌هاي زنداني و كليه لوازم شخصي وی همچون کفش، ساعت، عينك، انگشتر، كيف و كمربند و … و قرار دادن آن‌ها در كيسه‌، شماره و یا نام زنداني را روي آن نوشته و تا زمان آزادی و یا انتقال زندانی به سایر زندانها در يكي از محفظه‌هاي فلزي داخل این اتاق قرار مي‌داده‌اند.