هشتی بند 4

تصاویر زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی:

تصاویر نصب‌شده در راهروی بندهای عمومی، متعلّق به دوران زندان حدود 2000 نفر از زندانیان است که از پرونده‌های به‌جای‌مانده از ساواک استخراج شده است.