حسینی شکنجه گر

محمّدعلي شعباني (مشهور به دکتر حسيني) از معروف‌ترين شكنجه‌گران متخصّص در شلاّق زدن بوده است. وي براي پاشنه‌ی پا از شلاّق‌هاي ضخيم و براي سایر قسمت‎‌های پا از شلاّق‌هاي نازك‌تر استفاده مي‌كرده است تا بتواند با كمترين تخريب بافت پاها، بيشترين درد و شكنجه را به زنداني تحمیل كند.