اتاق قفس داغ

قفس داغ

نمونه ای از ابزارآلات مُتداول شكنجه در محلّ كميته‌ی مشترك ضدّ خرابكاری