هشتی بند مشاهیر – اتاق تمشیت

اتاق تَمشیَت

در سمت راست ورودی بند دوی انفرادی، اتاق شکنجه‌ای با عنوان «تمشیَت» قرار دارد.

تمشیَت در فرهنگنامه‌ها به معنی «به راه آوردن»، «روان ساختن» و «سر و سامان دادن» آمده است.

در این اتاق، زندانی با شلاّق یا سایر وسایل، شکنجه می‌شده است. به خاطر ساختار و هندسه‌ی این اتاق و ارتباطش از بالا با سلولها صدای ضجّه‌ها و ناله‌هایش در فضای بند‌ها می‌پیچیده و موجب اذیّت و آزار روحی سایر زندانیان می‌شده است.

 

.