دور دایره – آویزان کردن صلیبی

آویزان کردن صلیبی:

زنداني را (با لباس یا برهنه) روي چهارپايه بُرده، مچ دست‌هايش را با دستبند به نرده‌ها بسته و چهارپايه را از زير پايش برمی‌داشتند. زندانی به شکل صلیب از دست‌هايش آويزان می‌شد. در این حالت، شكنجه‌گر، شروع به زدن شلاّق و بعضاً سوزاندن موهاي سر و صورت و بدن با استفاده از الكل و خاموش كردن سيگار بر روي نقاط حسّاس بدنش مي‌کرده‌ است.

این حالت، فشار طاقت‌فرسايي به مچ دست، رگ‌ها و اعصاب، استخوان‌ها و كتف وارد مي‌کرد، به‌حدّي كه پس از مدّت زمانی كوتاه، زنداني از هوش مي‌رفت و تا مدّت‌ها دست‌هايش كِرخت و بي‌حسّ مي‌ماند

 

.