تندیس شهید مفتح – بند1

محمد مفتح

در سال 1307 در خانواده‌اي روحاني در همدان متولّد شد. در شانزده سالگي راهي حوزه‌ی علمية قم گرديد و با حضور در محضر درس اساتيد بزرگي همچون آيت‌الله بروجردي (ره)، امام خميني (ره)، آیت‌الله گلپايگاني (ره)، علاّمه طباطبايي (ره) و محقّق داماد مدارج علمي را طيّ كرد. وي ضمن دستيابي به مدارج بالاي علوم اسلامي، در سال 1344 موفّق به اخذ دكترا در رشته‌ی معقول از دانشكدة الهيّات گرديد. همزمان با اشتغال به تدريس در حوزه و دانشگاه، به مبارزات خود با رژيم طاغوت نيز ادامه مي‌داد و در مكان‌هاي فرهنگي – مذهبي از جمله «مسجد دانشگاه تهران، مسجد الجواد علیه‌السلام، مسجد جاويد، مسجد قبا» همراه با شهيد مطهّري، شهيد بهشتي و … به روشنگري نسل جوان مي‌‌پرداخت. وي ضمن مبارزه فرهنگي با استعمارگران، سعي خود را بر اتّحاد ميان دانشجويان و طلاّب (وحدت حوزه و دانشگاه) معطوف نموده بود. به دنبال اين مبارزات بود كه ساواك وي را در سوم آذرماه 1353 دستگير و به كميته‌ی مشترك ضدّ خرابكاري منتقل نمود. بار ديگر در 17 شهريور 1357، مأمورين ساواك مجدّداً او را دستگير و روانة بازداشتگاه كميته‌ی مشترك نمودند.

وي در 27 آذر ماه سال 1358 هنگام ورود به دانشكدة الهيّات، مورد هدف رگبار گلوله‌ی عناصر مزدور گروهك فرقان قرار گرفت و به شهادت رسيد.