دور دایره – ساختمان استوانه ای

نمایی از ساختمان استوانه‌ای شكل بازداشتگاه كميته‌ی مشترك ضدّ خرابكاری با طرّاحی و معماری بسیار پیچیده

علی رغم امنیّت بسیار بالا و نیز پیچیدگی ساختمان بازداشتگاه، در تمامی انتقالات و نیز مكانهای مختلف من جمله اتاقهای بازجويي، چشم‌های زنداني بسته می‌شد مگر در داخل سلول، زیر دوش حمام و یا سرویس بهداشتی

.