دور دایره – حوض آب

حوض آب:

از حوض وسط حياط -‌كه هميشه پر از آب بوده‌- براي شكنجه‌ی زندانيان استفاده مي‌شده است، به این شکل که با توسّل به زور، سر زندانی را به داخل آب فرو کرده، برای مدّتی (تا حدّ خفگی) نگه می‌داشته‌اند. گاهی نیز زنداني را به داخل حوض می‌انداخته‌ و بدن خیس او را به شلاّق مي‌کشیده‌اند. تحمّل اين شکنجه در فصول سرد سال (مخصوصاً در حوض پُر از برف و یخ) بسیار سخت و طاقت‌فرسا بوده است