محتوا

راهرو پلاک ها

8442 پلاك‌ اسامی زندانيان كميته‌ی مشترك ضدّ خرابكاري ساواک و شهرباني، نصب شده روي ديوارهاي ورودی موزه‌ی عبرت ایران پلاکهای حکاکی و نصب شده روی آجرها، اسامی انقلابیونی است که از آغاز تشکیل شکنجه‌گاه کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک – شهربانی کشور شاهنشاهی تا انحلال آن، از یک روز تا هزار و صد و چهل شبانه …

راهرو پلاک ها ادامه »

ورودی موزه – تابلو فلزی

تاریخچه: اين مكان در سال 1311 به دستور رضا شاه پهلوي در مجموعه‌ی نظميّه كه پس از چندي به شهرباني تغيير نام يافت، آغاز بنا گرديد و در سال 1316 با کاربری زندان، تحت عنوان توقیفگاه عدلیّه!!! مورد بهره‌برداری قرار گرفت و بعدها با نام زندان موقّت شهرباني و زندان زنان به كار خود ادامه …

ورودی موزه – تابلو فلزی ادامه »