غرفه حزب رستاخیز – تاسیس حزب

حزبي به امر ملوكانه!

دستور محمّدرضا شاه در خصوص حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب ایران

علي‌رغم كنترل، دستگيري، شكنجه و حبس كه در رژيم پهلوي امري معمول بود، حتّي كور سويي از آزادي هم كه نمانده بود براي حاكمان مستبدّ قابل تحمّل نبود و لذا محمّدرضا كه به زعم خود كشور را به دروازه‌هاي تمدّن بزرگ رسانده بود، براي بسط و گسترش دمكراسي دستور تشكيل حزب رستاخيز را صادر مي‌كند. اين خبر در روزنامة کیهان روز یکشنبه 11 اسفند 1353 به اين صورت منعكس شد:

شاه تشكيل حزب «رستاخيز ايران» را اعلام كردند.

«ايران يك حزبي شد»

شاهنشاه فرمودند: آنها كه به قانون اساسي رژيم شاهنشاهي و اصول انقلاب شاه و ملّت ايران مؤمن‌اند و مي‌خواهند فعّالانه در زندگي سياسي سهم بگيرند بايد به حزب جديد بپيوندند. كسي حقّ ندارد كه جدا و كنار بماند.

آنها كه به اين اصول معتقد نيستند خائن و بي‌وطن‌اند كه اگر اعمالي انجام دهند، جايشان در زندان است و گرنه بايد از ايران بروند.