غرفه حزب رستاخیز – فتوای امام خمینی(ره)

فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تحریم حزب رستاخیز

امام خميني (ره) در واكنش به اين پديده‌ نوظهور اعلاميه‌اي را در 21 اسفند 1353 صادر مي‌نمايد كه در قسمتي از آن آمده است:

«درباره اين حزب به اصطلاح رستاخيز ملي ايران بايد گفت اين عمل با اين شكل تحميلي مخالف قانون اساسي و موازين بين‌المللي است و در هيچ‌يك از كشورهاي عالم نظير ندارد. ايران تنها كشوري است كه حزبي به امر ملوكانه! تأسيس و مردم مجبور است وارد آن شود و هر كس از اين امر تخلف كند سرنوشت او يا حبس و يا شكنجه و تبعيد و يا از حقوق اجتماعي محروم شدن است».

بسياري از مردم ايران براي اعتراض به اين تصميم شاه مبادرت به پخش اين اعلاميه كردند كه تعداد زيادي از آنان دستگير، زنداني و شكنجه شدند.